TÜRKÇE
  DEUTSCH     ENGLISH  
Common:
Home

TÜRKÇE

Amac

Gerek iş hayatınında ve gerekse de mesleki gelişimin her alanındaki başarı için sosyal ve kisisel yeterliliğin önemi uzun zamandır bilinmektedir.

Gelişen dünya globalleşme ve modernleşme sayesinde birbiriyle daha ilişki içersinde ve karmaşık bir sistem halini almıştır. Kişilerin hedeflerine ulaşması icin sadece dar anlamda tanımlanan kabiliyetlere hakim olmalari yeterli olmamaktadir. İşletmeler, işletme akışındaki verimlilik için sosyal kabiliyetlerin temel bir beceri olarak gerekliligini kabul etmişlerdir. İşletmelerdeki insan kaynakları bu konsepti iş alanında kullanmakta ve calışanlarının sosyal kabiliyetini ölçmek ve değerlendirmek için prosedürler geliştirmektedirler.


Proje hedefi

İşletmelerdeki ve egitim yerlerindeki eğitimcilerin ve eğitim alan personelin sosyal yeterliliğinin teşviki


Hedef grup

Mesleki eğitimdeki öğretmenler, KOBI`lerde hizmet ici eğitim veren personel, dolaylı hedef grup: eğitim alan kişi(öğrenci), işletmelerdeki işçiler.


İçerik

Eğitmenlerin, ögrencilerinin ve çalışanlarının sosyal yeterliliğini teşvik etmek için kullanacagi yöntemlerin geliştirilmesiSosyal yeterliliğin gelistirilmesi

diğer kişilerle efektif bir ilişki (iş arkadaşları, amir, eğitimci, müşteri, öğrenci vs.) kurmak ve

o kisiler için problemli olan sosyal durumların üstesinden gelme, gözlemleme ve çalışma sırasında kendi duygularını, düşüncelerini ve isteklerini uygun dille ifade etmek (dil, mimik ve vücut dili); aynı şekilde başkalarının duygu, düşünce ve hislerini de dikkate almak ile olur
Projenin temel sonuçları

İşletmelerdeki ve okullardaki eğitci personel için modüller gelistirilmesi (metod ve materyaller).

Sosyal yeterliliğin sertifikalandırılması ve değerlendirilmesi ilgili tavsiyelerProje süresi
01.10.2006 – 30.09.2008 (24 ay)
COSiAD
Çorum, Türkei
e-mail: info@cosiad.org
www.cosiad.org

CORUM Endüstri Meslek Lisesi
Corum, Türkei
e-mail: ferhattoraman@yahoo.de
www.corumeml.com

YAGMAKSAN
Corum, Türkei
e-mail: yagmaksan@yagmaksan.com
www.yagmaksan.com